luni, 18 ianuarie 2010

Istoricul Bisericii " Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil "din Odobeşti


Comunitatea din Odobeşti are o vechime foarte mare. Prima atestate documentară este de la 1614 din timpul binecredinciosului voievod Alexandru cel Bun(1400-1432) sub numele de Verişani sau Verişeşti.Denumirea acestei aşezări s-a modificat după domnia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, care a dat în grija boierului Odoabă ţinutul pe care se află astăzi comuna Odobeşti .Se cunoaşte faptul că fiecare comunitate creştină din cele mai vechi timpuri avea şi biserică mai ales sub aceşti domnitori vrednici de pomenire.Actuala biserica datează de pe la 1842. A fost făcută din paiantă fără a fi pictată pe interior sau exterior având în interior doar icoane aplicate.S-a reparat de către enoriaşii parohiei conduşi de părintele paroh Constantin Andrei şi s-a resfinţit de Preasfinţitul Partenie Ciopron, episcop al Romanului la data de 7 septembrie 1969S-a restaurat din nou făcându-se şi pictura interioară în timpul preotului Seneca-Nicolae Iordache de către pictorul Vasile Popescu. A fost resfinţită de Preasfinţitul Eftimie Luca la 4 octombrie 1998.În anul 2008 s-a făcut o reparaţie şi s-au izolat pereţii de la exterior. În anul 2009 s-au pictat pe exterior 10 registre cu icoane mari ale sfinţilor cuvioşi din Moldova.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu